В Хороге ликвидированы 30 боевиков

6

30 членов незаконной группировки Толиба Айёмбекова убиты в результате спецоперации в городе Хорог.

В совместном заявлении министерства внутренних дел и Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщается, что задержаны также 40 членов данной незаконной преступной группы, в том числе восемь граждан Афганистана.

«К сожалению,  в результате проведения данной спецоперации, правительственные войска также понесли безвозвратные потери в составе 12 человек и 23 сотрудника силовых структур получили ранения различной степени тяжести. Погибших и раненных среди мирного населения нет», — отмечается в заявлении.

По данным спецслужб, в результате спецоперации у членов незаконной вооруженной преступной группы было изъято 100 единиц различного огнестрельного оружия.

21 июля текущего года по возращению из служебной командировки из Ишкашимского района в результате внезапного нападения  был убит начальник управления ГКНБ по ГБАО генерал-майор Абдулло Назаров.

Предварительное следствие показало, что данное преступление совершено членами незаконной вооружённой   группы под руководством Айёмбекова.

По данным спецслужб, Айёмбеков, организовав незаконную вооружённую группу, на протяжении многих лет занимался  контрабандой наркотиков, табачных изделий и драгоценных камней.

24 июля правоохранительными и военными структурами в целях нормализации ситуации в Хороге начали спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы и привлечения их к ответственности.

Сообщается, что в настоящее время в Хороге объявлено о прекращении огня с согласия сторон.

Ё

6 КОММЕНТАРИИ

 1. Ман худам сокини шахри Хоруг мебошам ва аз иахн кардани хабархои бардуруг хаирон мемонам. Гуё дар Бадахшон одамоне бошанд, ки чинояткоронро дастгирй мекарда бошанд. Ин комилан нодуруст аст ва дар вокеахои солхои 90-ум хам аз барои як ду авбоше, ки мохияти масъаларо надониста ба ришдорхо пайвастанд, мардуми шарифи Бадахшонро бадном ва бо мушкилоти зиёд ру ба ру гардонд. Дуруст мегуянд, ки нинояткор миллат, мазхаб ва ахлок, надорад ва чунин авбошон дар хама чо хастанд ва бо мардуми сохибмаълумоту сохибфарханги мо умумияте надоранд. Ман бо тамоми масъулият мегуям, ки сокинони шахри Хоруг, Шугнону Рушон ва Ишкошим аз бедодгарихои Толибу Бокир ва Имуму Ёдгор ба дод омадаанд.

 2. Ба мардуми шахри Хоруг ва гирду атрофи он мурочиат менамоем ,ки гирифтори дасисахои чинояткорон нагарданд. Зеро чинояткор ба миллату дину мазхаб таваччух надошта, хамеша дар чустучуй манфиятхои худает.
  Мо бадахшониён итминони комил дорем,ки имруз дигар хеч як
  кувваи иртичой вахдати точиконро халалдор карда наметавонад.
  Мардуми Точикистон бо боварии калон умед ба Президенти кишвар
  барои сулх , пешравй ва гул-гуншукуфии ватанамонро дорад.

 3. Агар мард бошанд хар чй зудтар дар назди конун чавоб диханд ва ба сари мардуми мо балохои дигарро набиёранд. Имруз боз Додочон Атоуллоев барин хиёнаткорон мехоханд аз ин аблаххо истифода бурда, якпорчагии мардумро халалдор намоянд. Ман ба тамоми мардуми тарифам дар кадом минтакае набошад мурочиат менамоям, ки ба дасисабозихои душманон дода нашавед ва иршоди Мавлои Замонро бечунучаро барои тахкими дустиву бародарй дар кишвар ичро^намоед. Дар тамоми таърихи ннсоният чинояткорй, куштор ва чангу мукобилистй барои ягон кишвар ва миллат ободиву саодат наовардааст. Дарди дили ман изхори мавкеи хар як бадахшонии равшанфикр аст.

 4. Имруз вазъи ичтимоию сиёсии Точикистони азизамон баъди ходисахои Хоруг дар холате карор дорад, ки нисбати он андешаву мулохизахои мухталиф хукумфармост. Аммо як чиз муссалам аст,ки ходисаи нангини Хоруг, куштори вахшиёнаи генерали Кумитаи давлатии амнияти миллии ^умхурии Точикистон — Абдулло Назаров аз чехраи дастаи чинояткорони кочокчй’никоби нави онхоро берун кард.
  Бояд кайд кард, ки ходисахои лату куб, тахкир ва итоат накардан ба талаботи конунии намояндагони макомоти давлатй дар шахри Хоруг ва гирду атрофии он борхо такрор шуда, хусусияти доимй гирифта бошад хам, лекин намояндагони ин дастахои чинояткор аз чавобгарй дар канор монда буданд. Шояд хамаи ин ба хотири якпорчагии Точикистон ва мустахкам намудани раванди сулху салох ва вахдати миллй буд. Аммо онхо хамаи инро бесалохиятй хисобида ба чиноятхои гуногун даст мезаданд.
  Чунин вазъиятро истифода намуда, баъзе кумандонхо ба монандй Толиб Айёмбеков баъди марги бародараш «Лёша Горбун» касби кумандониро пеша кард. У хамчун собик кумандони сахрой то огози мунокишаи Хоруг чойнишини Сардори отряди сархадии Ишкошим буд ва дар гирду атрофаш рохзану чинояткорхои зиёдеро чамъ намуда ба куштори берахмона ва дигар чиноятхои вазнин даст мезад.

 5. оид ба супоридани чинояткорон ва яроку аслихди гайриконунии дар даст дошта, силохбадастон розй нашуда, муковимати худро давом додааст.
  Х,ангоми амалй намудани чорабинихо вобаста ба дастгир намудани чинояткорон дар мунокишаи шахри Хоруг 42 нафар чони худро аз даст додаанд, ки аз онхо 30 нафарашон аз чинояткорони ярокбадаст ва 12 нафарашон аз кормандони хифзи хукук ва сохторхои низомй мебошанд. Инчунин, дар вакти амалиёт 40 нафар чинояткор аз ин гуруххо дастгир шудаанд, ки 8 нафари онхо шахрвандони Афгонистон мебошанд.
  Чуноне,ки аз расонахои хабарй бармеояд дастахои ярокбадасти чинояткор муковимати худро давом дода истодаанд,ки боиси талафоти чонй ва молй гардидаст. Мо Бадахшониёни мукимии шахри Душанбе умед ба он дорем,ки акли расой ярокбадастон боло гирифта онхо муковиматро катъ намуда, ба хотири оромии Бадахшони азизиамон силоххои худро супорида,итоати конун мешаванд.
  Ба мардуми шахри Хоруг ва гирду атрофи он мурочиат менамоем ,ки гирифтори дасисахои чинояткорон нагарданд.Зеро чинояткор ба миллату дину мазхаб таваччух надошта, хамеша дар чустучуй манфиятхои худает.
  Мо бадахшониён итминони комил дорем,ки имруз дигар хеч як
  кувваи иртичой вахдати точиконро халалдор карда наметавонад.
  Мардуми Точикистон бо боварии калон умед ба Президенти кишвар
  барои сулх , пешравй ва гул-гуншукуфии ватанамонро дорад.

 6. дар хамин дунёи дуруза чи даркор чангу бедодгари эй мусулмонон. давлати мо назар ба дигар давлатхо хеле хурд аст, лекин сокинони он хамин кадар миллатчиянд, намедонам барои чи. охир хама як миллатем ТОЧИК ВА АЗ ТОЧИКИСТОН. ЧИ ДАРКОР ХАМИН ГАПХОИ ТУ КУЛОБИ, ТУ ГАРМИ Ё ПОМИРИ. ХАМААМОН ЯК ДАВЛАТ, ЯК МИЛЛАТ ВА ЯК НАЖОДЕМ. БАРОДАРУ ХОХАР ВА ДУСТОНИ ЧОНИ БОШЕМ, НЕА ДУШМАНИ ЧОНИ ЯКДИГАР.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь