Глобальная перестройка столицы Таджикистана-2

0

Грандиозные планы предполагают кардинально изменить облик города Душанбе. Что снесут и что построят?

Продолжение. Начало здесь.

Район Сино

1.Маҳаллаи «Қазоқон-1» дар сарҳади: аз шимол — мактаби миёна, аз ҷануб — хиёбони Н.Махсум, аз шарқ — маҳаллаи «Қазоқон-2» ва аз ғарб — кӯчаи Испечак, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишӣ, маданӣ ва биноҳои истиқоматии бисёрошёна пешбинӣ шудааст.

Махалля «Казокон-1» в границе: с севера — средняя школа, с юга – проспект Н.Махсум, с востока – квартал «Казокон-2» и с запада ул.Испечак, в этих участках по Генеральному плану города предусматривается строительство предприятий,  развлекательных и бытовых центров, многоэтажных домов.

2.Маҳаллаи «Қазоқон-2» дар сарҳади: аз шимол — сарҳади шаҳраки    112, аз ҷануб -хиёбони Н.Махсум, аз шарқ — хиёбони Б.Ғафуров ва аз ғарб — маҳаллаи «Қазоқон-1», дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишӣ, маданӣ ва биноҳои истиқоматии бисёрошёна пешбинӣ шудааст.

Махалля «Казокон-2» в границе: с севера – граница 112-го городка, с юга – проспект Н.Махсум, с востока – проспект Б.Гафурова и с запада – махалля «Казокон-1», предусматривается по Генеральному плану города строительство предприятий, развлекательных и бытовых центров, многоэтажных домов..

3.Маҳаллаи «Наврӯз» дар сарҳади: аз шимол — Қисми ҳарбии  № 08010 Гвардияи президентӣ, аз ҷануб — наҳри обёрикунанда, аз шарқ — кӯчаи Балъамӣ ва аз ғарб — маҳаллаи  «Чортути» ноҳияи Рӯдакӣ, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сабзазоркунии     истифодаи умум   пешбинӣ шудааст.

Махалля «Навруз» в границе: с севера – воинская часть № 08010 Президентской гвардии, с юга – оросительный канал, с востока – ул.Балъами и с запада — махалля «Чортут» района Рудаки, в этих участках по Генеральному плану города предусматривается озеленение для всеобщего пользования.

4.Маҳаллаи «Дӯстӣ» дар сарҳади: аз шимол — Канали калони Ҳисор, аз  ҷануб — роҳи оҳан, аз шарқ —  кӯчаи Хувайдуллоев ва аз ғарб — маҳаллаи «Ҳаёти Нав», дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишӣ, маданӣ ва сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст.

Махалля «Дусти» в границе: с севера – Большой Гиссарский канал, с юга – железная дорога, с востока — ул.Хувайдуллаева и с запада — махалля «Хаёти Нав», в этих участках по Генеральному плану города предусматривается озеленение для всеобщего пользования.

Район И. Сомони

1.Маҳаллаи  «Амиршоев»: дар сарҳади:  аз шимол —  бинову иншоотҳои хизматрасонии маишӣ, аз ҷануб — кӯчаи Умари Хайём, аз шарқ —  теппаҳо ва аз ғарб — хиёбони Рӯдакӣ, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи  Нақшаи  генералии шаҳр — сохтмони муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишиву маданӣ ва минтақаи сабзазоркунии  истифодаи умум  пешбинӣ шудааст.

Махалля «Амиршоева»: в границе с севера – бытовые и обслуживающие здание постройки, с юга — ул.Омара Хайяма, с востока – холмы и с запада – проспект Рудаки, в этих участках по Генеральному плану города предусматривается строительство предприятий,  развлекательных и бытовых центров и озеленение  для всеобщего пользования.

2.Маҳаллаи  «Шафақ» дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Хоҷамбиёи поён, аз ҷануб — обанбори шаҳрӣ, аз шарқ — канали Варзоб ва аз ғарб — хиёбони Ҳ.Шерозӣ, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи  Нақшаи  генералии шаҳр — минтақаи сабзазоркунии  таъиноташ махсус  пешбинӣ карда шудааст.

Махалля «Шафак» в границе: с севера – ул. Ходжамбиёни поён, с юга – городское водохранилище, с востока – Варзобский канал    и с запада — проспект Х. Шерози, на этих участках по Генеральному плану города предусматривается  выращивание газонов.

3.Маҳаллаи  «Гулистон» дар сарҳади:  аз шимол — бозори «Варзоб», аз ҷануб — кӯчаи Карамов, аз шарқ —  хиёбони Рӯдакӣ ва аз ғарб — канали Варзоб, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи  Нақшаи  генералии шаҳр — дар қисмати шимолӣ ва марказии он роҳи лоиҳавӣ пешбинӣ шудааст.

Махалля «Гулистон» в границе: с севера – базар «Варзоб», с юга – ул.Карамова, с востока – проспект Рудаки и с запада – Варзобский канал, на северной и в центральной части по Генеральному плану города предусматривается плановая (или проектная) дорога.

4.Маҳаллаи «Телман» дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Турдиев, аз ҷануб — Боғи кӯдакон, аз шарқ — кӯчаи Бадахшон ва аз ғарб — кӯчаи  М.Турсунзода, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи  Нақшаи  генералии шаҳр — сохтмони хонаҳои истиқоматии бисёрошёна ва муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишиву маданӣ, варзишӣ пешбинӣ шудааст.

Махалля «Тельман»: с севера – ул.Турдиева, с юга – Детский парк, с востока – ул. Бадахшан и с запада – ул.М.Турсунзода,  по Генеральному плану города предусматривается строительство многоэтажных жилых комплексов, предприятий, развлекательных, культурно-бытовых и спортивных центров.

Район Фирдавси

1.Шаҳраки 62 дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи А.Ҷомӣ, аз ҷануб — кӯчаи Фирдавсӣ, шарқ — кӯчаи Н.Қарабоев ва аз ғарб — хиёбони Борбад, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони муассиса ва корхонаҳои хизматрасонии маишиву маданӣ, боғи фарҳангӣ ва хонаҳои истиқоматии миёнаошёнаву бисёрошёна пешбинӣ шудааст.

62-ой микрорайон: в границе с севера – ул.А.Джами, с юга – ул.Фирдавси, с востока – ул.Н.Карабаева и с востока – проспект Борбада, по Генеральному плану города предусматривается строительство предприятий, развлекательных, культурно-бытовых центров, парка культуры и отдыха, многоэтажных и среднеэтажных жилых домов.

2.Кӯчаи  Даври-ҷанубӣ (Южнообходная) ва кӯчаи Крупская-2 дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Даври-ҷанубӣ, аз ҷануб — сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ, аз шарқ — кӯчаи Н.Қарабоев ва аз ғарб — роҳи Душанбе-Қурғонтеппа, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — хонаҳои бисёрошёнаи истиқоматӣ пешбинӣ шудааст.

Ул. Южнообходная и ул. Крупской-2 в границе: с севера — ул. Южнообходная, с юга – граница района Рудаки, с востока – ул.Н.Карабаева и с запада — дорога Душанбе-Курган-Тюбе, по Генеральному плану города предусматривается строительство многоэтажных жилых домов. удакиРРР

3.Кӯчаи Крупская дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Даври-ҷанубӣ (Южнообходная), аз ҷануб — сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ, аз шарқ кӯчаи Н.Қарабоев, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шахри Душанбе — сохтмони иншоотҳои фарҳангӣ, майдонҳои истироҳативу фароғатӣ пешбиниӣ шудааст.

Ул. Крупской: в границе с севера – ул.Южнообходная, с юга – граница района Рудаки, с востока – ул.Н.Карабаева, по Генеральному плану города предусматривается строительство культурных построек, площадки для отдыха и развлечений.

4.Кӯчаи «Даврӣ-ҷанубӣ» дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Даври- ҷанубӣ, аз ҷануб — дарёи Кофарниҳон, аз шарқ — дарёи Душанбе ва аз ғарб — роҳи Душанбе-Қурғонтеппа ва маҳаллаи «Гулбутта», дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шахри Душанбе биноҳои маъмурӣ, ҷамъиятӣ ва минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст.

Улица Южнообходная: в границе с севера – ул.Южнообходная, с юга – река Кафирниган, с востока – река Душанбинка и с запада – дорога Душанбе-Курган-Тюбе и махалля «Гульбута», по Генеральному плану города предусматривается строительство общественно-административных зданий и озеленение для всеобщего пользования.

Пояснение: После  утверждения проекта Генплана г.Душанбе возможны изменения относительно некоторых районов города.  

Район Шохмансур

1.Маҳаллаи «Бустон-2» дар сарҳади: аз шимол — теппаҳо, аз   ҷануб — маҳаллаи «Бустон 1», аз шарқ — маҳаллаи «Ховарон» ва аз ғарб — кӯчаи Чинор Имомов, дар ин ҳудуд, мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст.

Махалля «Бустон-2» в границе: с севера – холмы, с юга – махалля «Бустон-1», с востока – махалля «Ховарон» и с запада – ул.Чинора Имомова, по Генеральному плану города предусматривается  озеленение для всеобщего пользования.

2.Маҳаллаи «Бадахшон» дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Хоруғ, аз ҷануб — кӯчаи А.Шукӯҳӣ, аз шарқ — теппаҳо ва аз ғарб — кӯчаи Дӯстии халқҳо, дар ин ҳудуд мувофиқи Нақшаи генералии шаҳр —  минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст.

Махалля «Бадахшан» в границе: с севера – ул.Хорогская, с юга – ул.А.Шукухи, с востока – холмы и с запада – ул.Дружбы народов, по Генеральному плану города предусматривается  озеленение для всеобщего пользования.

3.Маҳаллаи «Бедил» дар сарҳади: аз шимол — роҳи оҳан, аз ҷануб —  кӯчаи Титов, аз шарқ — кӯчаи Шаумян ва аз ғарб — кӯчаи Аҳмади Дониш, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони биноҳои истиқоматии миёнаошёна пешбинӣ шудааст.

Махалля «Бедил»: с севера – железная дорога, с юга – ул.Титова, с востока – ул. Шаумяна и с запада – ул.Ахмади Дониш, по Генеральному плану города предусматривается строительство многоэтажных жилых домов.

4.Маҳаллаи «Мирзобек» дар сарҳади: аз шимол — кӯчаи Айнӣ (корхонаи Полиграфкомбинат), аз ҷануб — заминҳои ноҳияи Рӯдакӣ, аз шарқ — заминҳои ноҳияи Рӯдакӣ ва аз ғарб — минтақаи истеҳсолӣ, дар ин ҳудуд мувофиқи талаботи Нақшаи генералии шаҳр — сохтмони минтақаи истеҳсолӣ ва минтақаи сабзазоркунии истифодаи умум пешбинӣ шудааст.

Махалля «Мирзобек» в границе: с севера – ул.Айни (Полиграфкомбинат), с юга – земли района Рудаки, с востока — земли района Рудаки и с востока – производственный регион (зона), по Генеральному плану города предусматривается озеленение для всеобщего пользования.

Продолжение следует

ЁОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь